Dünya üzrə ölkələr arası idxal və ixracı
İstifadə qaydası:
Data 72 milyon sətirdən ibarətdir və dünya üzrə ölkələr arası idxal və ixrac göstərilmişdir. Nəticələr USD ilə göstərilmişdir.
Filter bölməsindən Ölkəni seçdikdə həmin ölkənin import və ya export nəticələrini,
Partnyor ölkələri seçməklə həmin ölkələr arası idxal və ixrac nəticələrin görmək olur.
Məsələn: Ölkə filterindən Azərbaycan seçib, export üzərinə klik etdikdə və Partnyor ölkələrdə Türkiyə seçim etsək bu,
Azərbaycanın Türkiyəyə hansı məhsulların export olunmasını göstərir.
Nəticələr: https://www.trademap.org saytından götürülmüşdür.