Bizi izləyin

Banner

Group Motors

Group Motors üçün hazırlanmış analitik pilot layihə

Hazırlanmış report strategiyanın dəqiqləşdirilməsinə, resursların optimallaşdırılmasına, risklərin idarə edilməsinə və müştəri münasibətlərinin gücləndirilməsinə kömək edən məlumatlara əsaslanan anlayışlar təklif edir. BIRainy tərəfindən hazırlanmış bu hesabat qərarların qəbulu və davamlı inkişaf üçün kompas rolunu oynayır.

Aşağıdakı hesabat Satış, Marketinq, Xərclər, Kredit və Müştəri Analizi daxil olmaqla əsas biznes sahələrinin dərin təhlilini təqdim edir:
Satışlar:

 • Dövr üçün ümumi gəlir/satış
 • Məhsul üzrə satışın bölgüsü.
 • Kateqoriyalar üzrə satış
 • Tarix üzrə satışın tendensiyası

Marketinq:

 • Ümumi müştəri sayı
 • Marketinq büdcəsi
 • Fərqli platformalarda çatma və əlaqə göstəriciləri
 • Müştərilərin marketinq üzrə bölgüsü
 • Marketinq kanalları üzrə büdcə bölgüsü
 • Aylar/Həftələr üzrə müştəri sayı

Xərclər:

 • Kateqoriya üzrə əməliyyat xərclərinin bölgüsü
 • Xərclərin dəyişməsinin trend təhlili
 • Xərclənən vəsaitin markalar üzrə bölgüsü
 • Tarix üzrə problem sayı və xərclənən vəsaitin miqdarı

Kredit:

 • Kredit və Nağd satışların bölgüsü
 • Kreditlə maraqlanan müştərilərin bölgüsü
 • Kredit və Nağd satışların marketinq tipi üzrə bölgüsü
 • Kateqoriyalar üzrə kredit və nağd satış sayı
 • Kredit və Nağd satışların tarix üzrə tendensiyası

Müştəri Analizi:

 • Alış nümunələri əsasında müştərilərin seqmentasiyası