Bizi izləyin

Banner

METAK

“METAK” üçün hazırlanmış analitik pilot layihə

BIRainy tərəfindən hazırlanmış bu dashboard-lar müxtəlif sahələri təhlil etməklə şirkətə gəlir əldə etmək, müştəri davranışı və məhsul keyfiyyətini daha dərindən başa düşmək imkanı yaradır.

Hesabatın qısa icmalı:
Ümumi analiz:

 • Göstərilən dövr ərzində ümumi satış sayı/gəlir/qazanc/sifariş miqdarı/boşdayanma saatları
 • Tarix üzrə çatdırılmış mallar/sifariş miqdarı
 • Səbələr üzrə boşdayanmalar
 • TOP 5 cihaz üzərinə düşən istehsal miqdarı
 • Məhsullar üzrə satış miqdarı/gəlir

Satış analizi:

 • Ümumi gəlir/qazanc/sifariş miqdarı/çatdırılmış mallar
 • Məhsul kateqoriyası  üzrə satışların bölgüsü/çatdırılmış mallar/qazanc və maya dəyəri
 • Müxtəlif vaxt çərçivələrində satış performansının müqayisəsi.
 • Ən çox satılan məhsulların müəyyən edilməsi və onların gəlirə töhfəsi.
 • Coğrafi bölgələr üzrə satış

Geri qaytarılan məhsulların analizi:

 • Qayıdan malların ümumi/maya dəyərləri/sayı
 • Ortalama geri qaytarılma müddəti
 • Səbəblər üzrə geri qaytarılan malların faiz bölgüsü
 • Kateqoriyalar üzrə geri qaytarılan malların sayı
 • Coğrafi bölgələr üzrə geri qaytarılma
 • Tarix üzrə geri qaytarılma tendesiyası