Bizi izləyin

Banner

Xidmətlərimiz

Şirkət daxilindəki prosesləri və müştərilərlə əlaqəni avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirtmək və bazarda innovativ şəkildə inkişaf etmək üçün bizim xidmətlərdən yararlanın.

Maliyyə təhlili

Maliyyə təhlili şirkətin və ya təşkilatın maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün:

  • Onun maliyyə hesabatlarını
  • Mənfəət və zərər hesabatlarını
  • Pulun dövriyyəsi haqqında hesabatları yoxlamağı əhatə edir. 

Bu təhlilin məqsədi şirkətin gəlirliliyini, likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək, əsaslandırılmış investisiya və ya kredit qərarları qəbul etməkdir.