Bizi izləyin

Banner

Xidmətlərimiz

Şirkət daxilindəki prosesləri və müştərilərlə əlaqəni avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirtmək və bazarda innovativ şəkildə inkişaf etmək üçün bizim xidmətlərdən yararlanın.

İnsan Resurslarının təhlili

İnsan resurslarının təhlili şirkətin işçilərinə aid məlumatların toplanması və təhlilini əhatə edir. Bu cür təhlil həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilir, bura daxildir:

  • Kadr dəyişikliyi dərəcələri
  • İşə qəbul xərcləri
  • İşçilərin məşğulluq səviyyəsi
  • Təlimin effektivliyi kimi göstəricilərin qiymətləndirilməsi.

HR təhlilinin son məqsədi işçi qüvvəsinin planlaşdırılması üçün nümunələri, təkmilləşdirilməli sahələri və strateji imkanları müəyyən etməkdir.