Bizi izləyin

Banner

Xidmətlərimiz

Şirkət daxilindəki prosesləri və müştərilərlə əlaqəni avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirtmək və bazarda innovativ şəkildə inkişaf etmək üçün bizim xidmətlərdən yararlanın.

Əsas Performans Göstəriciləri (KPI) təhlili

KPI təhlili şirkətin fəaliyyətinin onun strateji məqsəd və vəzifələrinə uyğun qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu proses, müştəri saxlamaq dərəcəsi, satış artımı və ya işçilərin məhsuldarlığı kimi şirkətin uğuru üçün vacib olan KPI-lərin seçilməsini və izlənilməsini nəzərdə tutur. Əsas Performans Göstəriciləri təhlili şirkətin fəaliyyətinə dair fikirlər təqdim edən dəyərli vasitədir və biznes nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün məlumatlara uyğun əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə imkan verir.