Məlumat Bazaların modelləşdirmə konsultasiyası
Data Warehouse
Məlumat Bazaların modelləşdirmə konsultasiyası. Standartlara uyğun və şirkət arası məlumatların dövriyyəsi üçün məlumat bazasın optimallaşdırılması təkliflərin verilməsi və şablonun hazırlanması. Şirkət daxili böyük həcmli məlumatların vahid bazaya integrasiyası, bu bazadan istifadə edərkən informasiya təhlükəsizliyi və Data Warehouse mühitinə verilənlərin alinması, çevrilməsi, yüklənməsi, statistik analiz, reporting, verilənlərin intelektual analizin aparılması üçün həllər təklif edirik.