Data Warehouse

Brief Information

Şirkətlər arası standartlara uyğun məlumatların dövriyyəsi prosesinin düzgün həyata keçirilməsi üçün məlumat bazasın optimallaşdırılması önəmli faktorlardan biridir. BIRainy şirkəti olaraq məlumatların dövriyyəsi prosesini düzgün idarə etmək və asanlaşdırmaq üçün məlumat bazasın optimallaşdırılması təkliflərinin verilməsi və şablonun hazırlanması xidmətlərini göstəririk.

Database optimization is one of the important factors for the proper implementation of the process of data circulation in accordance with inter-company standards. As BIRainy company, we provide database optimization suggestions and template development services to properly manage and facilitate the data flow process.

The solutions we offer in the process of database modeling:
Integration of large amounts of data into a single database
Protecting data security
ETL (extract transform load) in the Data Warehouse environment
Statistical analysis and report of the data