Integration with 1C program

Brief Information

1C: Used to automate enterprise software, accounting, finance, HR, and management activities. By visualizing and analyzing data collected from 1C software using Microsoft Power BI, companies can significantly reduce software development costs.
Şirkət məlumatlarının vizuallaşdırma üzərində asanlıqla və məqsədəuyğun təhlil edilməsi üçün BIRainy şirkəti olaraq 1C proqramı ilə Microsoft Power BI proqramını inteqrasiya edərik.
As BIRainy, we integrate 1C software with Microsoft Power BI software for easy and purposeful analysis of company data on visualization.