MALİYYƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Maliyyə modelləşdirilməsi büdcə proqnozlaşdırılması, investisiya və ya istənilən maliyyə qərarı ilə bağlı suallara cavab verməyə kömək edən, akkreditiv inzibati qərarlar qəbul etmək məqsədilə sürətli analiz aparmağa imkan yaradan və yaradılmış imkanları itirmədən qəbul edilmiş qərarların "yaşamasına" imkan yaradan bir alətdir.

Bizim peşəkar komandamız sizə aşağıda qeyd olunanlara imkan yaradacaq maliyyə modelini hazırlamağa hazırdır:

• bir neçə xüsusi induktiv parametr mövcud olduğu halda şirkətin gələcək fəaliyyətini bir neçə period qabağa layihələndirmək;
• proqnoz dövründə müəssisənin gələcək fəaliyyətinə uyğun olaraq maliyyə axınını təsvir etmək.
• proqnoz dövründə şirkətin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri və məqsədlərini göstərmək;
• müəssisənin fəaliyyətinin çoxlu sayda inkişaf variantlarının qiymətləndirmək və ehtiyac olduğu halda dərhal dəyişdirmək.
• yanlış yanaşmanın variantlardan yayınmağa imkan verən qərarlar qəbul etmək üçün vaxt qazanmaq.