Birdil

BIRainy tərəfindən hazırlanmış tərcümə veb-saytı

Qısa məlumat

“Birdil" layihəsi BIRainy tərəfindən Azərbaycan dilində söz bazasının böyüdülməsi məqsədini daşıyan maşın öyrənməsi texnologiyası ilə hazırlanmış tərcümə veb-saytıdır. Hazırda, birdil.az veb ünvanında yerləşən layihə söz və cümlələrin Azərbaycan dilindən Rus və İnqilis dillərinə tərcümə edilməsi funksiyasını daşıyır. Azərbaycan dilində yığılan söz bazası kifayət qədər böyük olduqdan sonra müvafiq və daha geniş funksionallıqların tətbiq olunması planlaşdırılır.