Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi

Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi üçün hazırlanmış analitik pilot layihə

SİFARİŞ ET ⚡ SİFARİŞ ET ⚡ SİFARİŞ ET ⚡ SİFARİŞ ET ⚡

BIRainy tərəfindən ADRA üçün hazırlanan analitik hesabat hərtərəfli performans qiymətləndirməsindən tutmuş auditoriya hədəflənməsinin dəqiq tənzimlənməsinə qədər olan bu anlayışlar qərar qəbul etməyə və optimal resurs bölgüsünə kömək edir. Hesabata daxildir:
•    Ümumi müqavilə sayı
•    Reklama xərclənən məbləğ
•    Dövlət rüsumun məbləği
•    Reklam yayımına görə ortalama haqq
•    Zamana görə bağlanmış və bitmiş müqavilələrin sayı
•    Şəhər və Rayonlar üzrə məbləğ
•    Şəhər və Rayonlar üzrə müqavilə sayı
•    Rayonlar üzrə qayda pozuntusu
•    Daşıyıcılara görə dövlət rüsumunun məbləği
•    İcazə statusuna görə bölgü
•    Daşıyıcı alt tiplərinə görə məbləğ