Təklif etdiyimiz Həllər

BIRainy şirkəti tərəfindən 2017-ci ildən müxtəlif sektorlar üzrə hazırlanmış biznes həllər haqqında informasiya qısa olaraq göstərilmişdir

Əlaqə

Maliyyə Təhlili

Şirkətin biznes fəaliyyətini izləmək və stabilliyini müəyyənləşdirmək üçün mənfəət, zərər, balans və digər maliyyə hesabatlarının analitik təhlili.

İnsan Resursları Təhlili

İnsan Resursları üzrə mütəxəssislərin işçilər haqqında məlumatları analiz edərək daha effektiv idarə etmələrini təmin etmək üçün əməkdaşların ümumi analitik təhlili.

Optimizasiya

Müəssisələrin alternativlər arasından ən məqsədəuyğun həllin tapmasını təmin etmək və qərarvemə prosesini sürətləndirmək üçün optimizasiya təhlili.

Pərakəndə Satış Təhlili

Satış və mənfəəti artırmaq üçün tələb-təklif arasındakı əlaqənin, müvafiq satış strategiyasının və satış hədəflərinin analitik təhlili

Satınalma Təhlili

Biznes satınalmalarını optimal səmərəliliklə idarə etmək və hər ay bu məlumatlardan strateji qərar vermək üçün istifadə olunan satınalma təhlili.

Əsas Performans Göstəriciləri (KPI)

Proseslərinin və fərdlərin performansını qiymətləndirmək üçün rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan əsas performans göstəriciləri (KPI) analizi.

Data Warehouse

Şirkətlər arası məlumatların dövriyyəsi üçün data bazanın optimallaşdırılması təkliflərinin verilməsi və şablonun hazırlanması.

1C Proqramı ilə İnteqrasiya

1C proqramından müxtəlif sahələr üzrə toplanmış məlumatların Microsoft Power BI proqramı ilə inteqrasiyası üzərindən vizuallaşdırılması və analitik təhlili.

SƏTƏM

Şirkət daxilində baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün baş vermiş qəzaların və zərərçəkənlərin analitik təhlili.